Seong-Jin Cho | 09.05.2023 Kultur- und Kongresshalle Harmonie, Heilbronn, Mozart: Piano Concerto no. 12 K. 414Chopin: Piano Concerto no. 1